کاربرگ هفتگی چهارم ابتدایی نشر حسامی

توضیحات

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

کاربرگ هفتگی چهارم ابتدایی نشر حسامی

  • منطبق با برنامه درس ملی و با رویکرد آموزش هدف های نوین وزارت آموزش و پرورش
  • شامل: بودجه بندی
  • تمرینات استاندارد و متنوع هر درس
  • تمرینات هوش،سرگرمی،خلاقیت(تیمز و کانگورو)
  • بازخوردهای صحیح ارزشیابی توصیفی به صورت(ارزیابی آموزگار ،خودسنجی،والد سنجی،همسال سنجی

اطلاعات بیشتر

مولف

گروه مولفان