فروشگاه

DVD آموزش مفهومی علوم پنجم ابتدایی رهپویان
DVD آموزش مفهومی علوم پنجم ابتدایی رهپویان
آذر ۱۸, ۱۳۹۷
لقمه طلایی حفظیات شیمی مهروماه
آذر ۲۵, ۱۳۹۷

آزمون ماهانه پنجم ابتدایی نشر حسامی

۱۷,۰۰۰ تومان

  • منطبق با آخرین عملکرد ارزشیابی کیفی- توصیفی وزارت آموزش و پرورش
  • شامل: بودجه بندی
  • آزمون مداد کاغذی
  • سنجش نوبت اول و دوم
  • آزمون عملکردی
  • آزمون ارزشیابی ورودی
  • بازخوردهای صحیح ارزشیابی توصیفی به صورت(ارزیابی آموزگار ،خودسنجی،والد سنجی،همسال سنجی

توضیحات تکمیلی
مولف

گروه مولفان

})