فروشگاه

آزمون ماهانه اول ابتدایی نشر حسامی
آبان ۲۸, ۱۳۹۷
آزمون ماهانه سوم ابتدایی نشر حسامی
آبان ۲۸, ۱۳۹۷

آزمون ماهانه دوم ابتدایی نشر حسامی

۱۲,۰۰۰ تومان

  • بودجه بندی
  • آزمون مداد کاغذی
  • سنجش نوبت اول
  • سنجش نوبت دوم
  • آزمون عملکردی
  • ضمیمه هر ماه(آزمون و برگه ی املا)
  • بازخوردهای صحیح ارزشیابی توصیفی به صورت(ارزیابی آموزگار،خودسنجی،والد سنجی،همسال سنجی)

توضیحات تکمیلی
مولف

گروه مولفان

})