روش تخصصی مطالعه درس زیست شناسی

روش تخصصی مطالعه درس زیست شناسی

روش تخصصی مطالعه درس زیست شناسی

۱-خواندن اولیه کتاب زیست با روش صحیح و بدون هیچ حاشیه نویسی و خط کشی

۲- انتخاب تست های تمرینی و پاسخ یابی در کتاب و مقایسه با پاسخ نامه

۳- خط به خط خوانی و دقیق خوانی کتاب زیست شناسی(در مرحله قبلی به بینش مورد نیاز درباره تصاویر مهم و قسمت های مهم متن کتاب رسیده اید.)

۴- خواندن منابع زیست و نکات و فهمیدن و حفظ کردن آن ها به همراه تعدادی تست متوسط و منطبق بر مبحث

۵- خواندن مجدد کتاب زیست و خط کشی، حاشیه نویسی ها و هایلایت کردن(نکات مهم با یک رنگ،قیدها با یک رنگ) و طراحی و حدس سوال در هنگام خواندن (مثلا با خودت بگی که ممکنه از این قسمت و مبحث به این صورت سوال بیاد.)

۶- زدن تست های ترکیبی و با سطوح بالاتر نسبت به تست های گذشته

۷- تکمیل نویسی و بازگذاشتن جزوه

نکته اول: استفاده از انیمیشن و الگو و تصاویر کتاب های رفرنس به فهمیدن عمقی مطالب و یادگیری مطالب سخت،کمک مضاعفی می کند.

نکته دوم: کتاب های هر سه پایه را بدون توجه به بودجه بندی سوالات ،باید به طور موازی مطالعه کنید و اهمیت یکسانی برای هر سه پایه قائل شوید.

نکته سوم: تمام فصل های کتاب زیست شناسی هر سه پایه را با توجه به موضوعات(مقدمه،جانوری،بیوشیمی،سلولی مولکولی و ژنتیک،گیاهی مطالعه کنید.

نکته چهارم: حواستان باشد که به هیچ عنوان کتاب کمک درسی را نباید جایگزین کتاب درسی کنیم.

نکته چهارم: یادتان باشد که به قیدها (برخی،بعضی،اغلب و گاهی) و استثناها حتما توجه کنید.

نکته پنجم: اسامی جانداران و دانشمندان و نتیجه پژوهش های مختلف را یاد بگیرید و خصوصیات آن ها را در کنارشان یادداشت کنید.