فروشگاه

ریاضی نهم تیزهوشان کاهه
آبان ۴, ۱۳۹۶
کیمیای ادب فارسی نهم
آبان ۴, ۱۳۹۶

کیمیای ادب فارسی هفتم

۳۶,۰۰۰تومان

 • واژه شناسی
 • تاریخ ادبیات
 • معنی نظم و نثر
 • قالب های شعری
 • دانش های زبانی و ادبی
 • گونه های گفتاری(انواع لحن)
 • مباحث تکمیلی و کلیدی
 • و پرسش های چهارگزینه ای همراه با پاسخ تشریحی
توضیحات
Our Reader Score
[Total: 2 Average: 5]

بازدید: ۸۹۱

کیمیای ادب فارسی هفتم

 • واژه شناسی
 • تاریخ ادبیات
 • معنی نظم و نثر
 • قالب های شعری
 • دانش های زبانی و ادبی
 • گونه های گفتاری(انواع لحن)
 • مباحث تکمیلی و کلیدی
 • و پرسش های چهارگزینه ای همراه با پاسخ تشریحی
توضیحات تکمیلی
مولف

محمد عیسی پارسازاده- زهرا عباسی- کبری اقبالی- زهرا صفری جندابه