فروشگاه

ماجراهای من و درسام هندسه دوازدهم
مهر ۲۱, ۱۳۹۷
کاربرگ هفتگی پنجم ابتدایی نشر حسامی
مهر ۲۱, ۱۳۹۷

کاربرگ هفتگی ششم ابتدایی نشر حسامی

۱۷,۵۰۰تومان

  • منطبق با برنامه درس ملی و با رویکرد آموزش هدف های نوین وزارت آموزش و پرورش
  • شامل: بودجه بندی
  • پیک نوروزی تمام رنگی
  • تمرینات استاندارد و متنوع هر درس
  • تمرینات هوش،سرگرمی،خلاقیت(تیمز و کانگورو)
  • بازخوردهای صحیح ارزشیابی توصیفی به صورت(ارزیابی آموزگار ،خودسنجی،والد سنجی،همسال سنجی
توضیحات تکمیلی
مولف

گروه مولفان