فروشگاه

فیزیک دوازدهم تجربی نشرالگو جلد دوم
فیزیک دوازدهم تجربی نشرالگو جلد دوم
دی ۱۶, ۱۳۹۷
لقمه 100 نکته ریاضی نهم (حساب)
لقمه ۱۰۰ نکته ریاضی نهم (حساب)
دی ۱۶, ۱۳۹۷

زیست دوازدهم تست خیلی سبز جلد دوم

۴۸,۰۰۰ تومان ۴۳,۰۰۰ تومان

توضیحات
Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

زیست دوازدهم تست خیلی سبز جلد دوم

*فصل پنجم(از ماده به انرژی) شامل: گفتار اول (تامین انرژی)، گفنار دوم (اکسایش بیشتر)، گفتار سوم (زیستن مستقل از اکسیژن)، تست های ترکیبی و پاسخ نامه تشریحی

*فصل ششم(از انرژی به ماده) شامل: گفتار اول (فتوسنتز:تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی)،(واکنش های فتوسنتزی)،(فتوسنتز در شرایط دشوار)، تست های ترکیبی و پاسخ نامه تشریحی

*فصل هفتم(فناوری های نوین زیستی) شامل: گفتار اول (زیست فناوری و مهندسی ژنتیک)،(فناوری مهندسی پروتئین و بافت)،(کاربردهای زیست فناوری)،تست های ترکیبی و پاسخ نامه تشریحی

* فصل هشتم (رفتار های جانوران) شامل: گفتار اول (اساس رفتار)،(انتخاب طبیعی و رفتار)،(ارتباط و زندگی گروهی)،تست های ترکیبی،پاسخ نامه تشریحی و پاسخ نامه کلیدی

توضیحات تکمیلی
مولفان

دکتر کمیل نصری- دکتر حسن محمد نشتایی- دکتر سینا رضا زاده سرابی و گروه آموزشی ماز

قطع

رحلی

})